COMPRA s.r.o. Vám pomôže začať podnikať na Slovensku a získať potrebné povolenia. Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie 1. mája 2004. Voľný pohyb tovaru a služieb znamená, že môžete využiť možnosť podnikania na Slovensku bez obmedzenia cezhraničného podnikania vnútri hraníc Európske únie.

Podľa Svetovej banky, Slovensko má najrýchlejšie sa transformujúce ekonomické podmienky na svete za rok 2005. Nízke pracovné náklady, nízke dane a politická stabilita, robí Slovensko jednou z najatraktívnejších ekonomík v Európe.
Poskytneme komplexné služby počas prípravných prác pre business ako aj po založení podniku. Vďaka našim vedomostiam o business trhoch v Slovenskej republike vieme vypracovať relevantné analýzy a štúdie v spolupráci s našimi spolupracovníkmi a obchodnými partnermi.

Naše know-how o domácom trhu Vám pomôže oboznámiť sa so slovenskými podmienkami podnikania a so slovenským právnymi a finančnými pravidlami. Môžeme Vás predstaviť Vašim budúcim obchodným partnerom a prejsť s Vami administratívny proces. Môžeme Vám asistovať pri výbere vysoko kvalifikovaných pracovníkov, nájsť vhodnú lokalitu a nehnuteľnosť pre Váš účel podnikania. Pomôžeme pri výbere zariadenia a zabezpečení potrebných služieb.

Relokačná agentúra COMPRA s.r.o. Vám pomôže vybaviť víza, povolenie na pobyt a iné potrebné oficiality spojené s príslušnými vládnymi orgánmi. Poskytujeme služby prispôsobené požiadavkám klienta a naši zákazníci nás môžu kontaktovať na linke pomoci počas 24 hodín.

Tiež Vám ponúkame dodatočné služby, kde vám ukážeme nové prostredie, ako môžte stráviť voľný čas, kde môžete výhodne investovať a na koho sa obrátiť v prípade potreby. S ochotou spravíme nasledovné:

1. Administrative
Zakladanie spoločností, povolenia na pobyt, víza, pracovné povolenia, právne poradenstvo, zabezpečenie stavebných povolení, registrácia na daňovom úrade, registrácia auta.

2. Facilities setup
Nájdenie vhodnej lokality pre business, vyhľadanie vhodnej nehnuteľnosti, stavebný dozor, správa nehnuteľností, zariadenie interiérov, zabezpečenie upratovacej a strážnej služb.

3. Finance assistance
Základná orientácia v bankových službách, poisťovacie služby, daňové a audítorské poradenstvo, účtovníctvo, vybavenie hypotéky.

4. Additional services
Zabezpečenie športových a firemných podujatí, orientačná obhliadka okolia, zabezpečenie obchodných a spolo-čenských kontaktov, členstvo v medzinárodných kluboch.

Naša spoločnosť je tu pre Vás, aby riešila Vaše problémy a šetrila Vám čas a peniaze.
Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť ...

Realitná kancelária je overeným partnerom www.ZoznamRealit.Sk