House hunting


House hunting package je jedným z najdôležitejších služieb a my sa snažíme uskutočniť Váš transfer tak hladko ako sa len dá. Počas praxe v realitnej kancelárii sme nadobudli dostatočné skúsenosti a vedomosti na zabezpečenie transferu.

House hunting package obsahuje poskytnutie informácií o obytných štvrtiach a štandardoch bývania, prediskutovanie klientových požiadaviek, predvýber vhodných nehnuteľností na prenájom, organizácia a koordinácia obhliadok vybraných nehnuteľností, vyjednanie najvýhodnejšej nájomnej zmluvy, prítomnosť pri podpise nájomnej zmluvy, vypracovanie odovzdávajúceho protokolu a 3 hodiny asistencie zdarma:

1. Informácie o obytných štvrtiach - bytové štandardy (čo očakávať), informácie o právach a povinnostiach nájomcu a prenajímateľa

2. Prediskutovanie klientových požiadaviek - úvodný telefonický rozhovor, osobné stretnutie alebo e-mailová komunikácia, vyplnenie dotazníka

3. Predvýber vhodných nehnuteľností - popis s obrázkami vhodných nehnuteľností, ktorý klient vyhodnotí a vyberie najvhodnejšie

4. Obhliadky nehnuteľností - zabezpečenie a koordinácia obhliadok vybraných nehnuteľností, doprovod, spísanie prehľadu navštívených nehnuteľností zaslaný nasledujúci deň

5. Vypracovanie nájomnej zmluvy - pomoc pri vyjednaní najvhodnejších podmienok

6. Odovzdávací protokol - naša prítomnosť pri podpise nájomnej zmluvy a protokolu o odovzdaní a prevzatí, spísanie inventáru

7. 3 hodiny asistencie zdarma - prepísanie vody, elektriny, plynu, káblovej TV, zabezpečenie poistenia, bezplatné informácie počas 3 mesiacov

Naša spoločnosť je tu pre Vás, aby riešila Vaše problémy a šetrila Vám čas a peniaze.
Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť ...

Realitná kancelária je overeným partnerom www.ZoznamRealit.Sk