Administratíva


V rámci facility managementu sa orientujeme na individuálnych klientov prevažne zo zahraničia, ktorým dosiaľ neboli na slovenskom trhu poskytované adekvátne služby. Poskytujeme full service nielen pre zahraničné firmy a jednotlivcov, ale čoraz častejšie aj pre zaneprázdnených tuzemcov. Naše služby zahŕňajú služby prenájmu, správu príjmov a výdavkov a samozrejme aj starostlivosť o technický stav budov a pozemkov.      


Našou prioritou je vykonávať všetky služby podľa predstáv našich klientov. Prispôsobujeme takmer vždy naše štandardné služby podľa potrieb klienta s cieľom jeho spokojnosti. Ponuka našich služieb je založená na individuálnom prístupe. Našim cieľom je nielen zabezpečiť hospodárnosť, ale aj maximalizovať hodnotu.


Postaráme sa o dobrý technický stav vašej nehnuteľnosti, budeme vyhľadávať nájomcov, zabezpečíme právne záležitosti pri prenájme nehnuteľnosti a budeme pravidelne v kontakte s nájomcom ako aj s vlastníkom počas celej doby nájmu. Našou snahou je odbremeniť Vás a postarať sa kvalitne o Vašu nehnuteľnosť. Na základe zmluvy Vás zastupujeme pri všetkých činnostiach týkajúcich sa nehnuteľnosti (opravy, havarijné poruchy, revízie, kontakt s úradmi...). Zabezpečíme celú administratívnu, ekonomickú i prevádzkovú agendu a bezpečne uschováme dokumentáciu.


FACILITY MANAGEMENT


            Vám pridelený správca bude mať na starosti všetky technické a administratívne záležitosti  spojené s Vašou nehnuteľnosťou: • -         Vyhľadanie vhodných nájomcov a uzavretie nájomnej zmluvy

 • -         Odovzdanie a spätné prevzatie nehnuteľnosti s protokolom

 • -          Starostlivosť o nájomcov a pravidelné kontroly nehnuteľnosti

 • -          Komunikácia s dodávateľmi služieb a energií

 • -          Inkaso nájomného, kvartálne zúčtovanie

 • -          Realizáciu platieb za poskytované služby (elektrina, plyn...)

 • -          Bežnú údržba a pravidelné revízie

 • -          Opravy

 • -          24h-poruchovú službu

 • -          Upratovacie služby  

 • -          Poistenie nehnuteľnosti

 • -          Komunikácia so správcovskou spoločnosťou domu

 • -          Kontakt s úradmi a štátnymi inštitúciami  (dane a poplatky)

 • -          Účtovné poradenstvo

 • -          Evidencia nájomcov a predpisy nájomného

 • -          Kontrola správnosti platieb nájomného a platieb za služby

 • -          Základné daňové poradenstvo a vyúčtovanie

 • -          Stavebný dozor a ďalšie záležitosti ....

 • -          Pravidelné reporty

Realitná kancelária je overeným partnerom www.ZoznamRealit.Sk