House hunting

House hunting package je jedným z najdôležitejších služieb a my sa snažíme uskutočniť Váš transfer tak hladko ako sa len dá. Počas praxe v realitnej kancelárii sme nadobudli dostatočné skúsenosti a vedomosti na zabezpečenie transferu.  

           House hunting package obsahuje poskytnutie informácií o obytných štvrtiach a štandardoch bývania, prediskutovanie klientových požiadaviek, predvýber vhodných nehnuteľností na prenájom, organizácia a koordinácia obhliadok vybraných nehnuteľností, vyjednanie najvýhodnejšej nájomnej zmluvy, prítomnosť pri podpise nájomnej zmluvy, vypracovanie odovzdávajúceho protokolu a 3 hodiny asistencie zdarma:

  1. Informácie o obytných štvrtiach - bytové štandardy (čo očakávať), informácie o právach a povinnostiach nájomcu a prenajímateľa

 

  1. Prediskutovanie klientových požiadaviek - úvodný telefonický rozhovor, osobné stretnutie alebo e-mailová komunikácia, vyplnenie dotazníka

 

  1. Predvýber vhodných nehnuteľností - popis s obrázkami vhodných nehnuteľností, ktorý klient vyhodnotí a vyberie najvhodnejšie

 

  1. Obhliadky nehnuteľností - zabezpečenie a koordinácia obhliadok vybraných nehnuteľností, obhliadok sa zúčastníme aj my, spísanie prehľadu navštívených nehnuteľností zaslaný nasledujúci deň

 

  1. Vypracovanie nájomnej zmluvy - pomoc pri vyjednaní najvhodnejších podmienok

 

  1. Odovzdávací protokol  - naša prítomnosť pri podpise nájomnej zmluvy a protokolu o odovzdaní a prevzatí, spísanie inventáru

 

  1. 3 hodiny asistencie zdarma - prepísanie vody, elektriny, plynu, káblovej TV, zabezpečenie poistenia, bezplatné informácie počas 3 mesiacov  

            

           Naša spoločnosť je tu pre Vás, aby riešila Vaše problémy a šetrila Vám čas a peniaze.

           Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť ...