Administratívne budovy

          V rámci facility managementu sa orientujeme na individuálnych klientov prevažne zo zahraničia, ktorým dosiaľ neboli na slovenskom trhu poskytované adekvátne služby. Poskytujeme full service nielen pre zahraničné firmy a jednotlivcov, ale čoraz častejšie aj pre zaneprázdnených tuzemcov. Naše služby zahŕňajú služby prenájmu, správu príjmov a výdavkov a samozrejme aj starostlivosť o technický stav budov a pozemkov.      

    

          Našou prioritou je vykonávať všetky služby podľa predstáv našich klientov. Prispôsobujeme takmer vždy naše štandardné služby podľa potrieb klienta s cieľom jeho spokojnosti. Ponuka našich služieb je založená na individuálnom prístupe. Našim cieľom je nielen zabezpečiť hospodárnosť, ale aj maximalizovať hodnotu.

 

Postaráme sa o dobrý technický stav vašej nehnuteľnosti, budeme vyhľadávať nájomcov, zabezpečíme právne záležitosti pri prenájme nehnuteľnosti a budeme pravidelne v kontakte s nájomcom ako aj s vlastníkom počas celej doby nájmu. Našou snahou je odbremeniť Vás a postarať sa kvalitne o Vašu nehnuteľnosť. Na základe zmluvy Vás zastupujeme pri všetkých činnostiach týkajúcich sa nehnuteľnosti (opravy, havarijné poruchy, revízie, kontakt s úradmi...). Zabezpečíme celú administratívnu, ekonomickú i prevádzkovú agendu a bezpečne uschováme dokumentáciu.

         FACILITY MANAGEMENT

 

            Vám pridelený správca bude mať na starosti všetky technické a administratívne záležitosti  spojené s Vašou nehnuteľnosťou:

 -         Vyhľadanie vhodných nájomcov a uzavretie nájomnej zmluvy

 -         Odovzdanie a spätné prevzatie nehnuteľnosti a vyhotovenie preberacieho protokolu

-          Starostlivosť o nájomcov a pravidelné kontroly nehnuteľnosti

-          Komunikácia s dodávateľmi služieb a energií

-          Inkaso nájomného, kvartálne zúčtovanie

-          Realizáciu platieb za poskytované služby (elektrina, plyn...)

-          Bežnú údržba a pravidelné revízie

-          Opravy

-          24h-poruchovú službu

-          Upratovacie služby  

-          Poistenie nehnuteľnosti

-         Komunikácia so správcovskou spoločnosťou domu

-          Kontakt s úradmi a štátnymi inštitúciami  (dane a poplatky)

-          Účtovné poradenstvo

-          Evidencia nájomcov a predpisy nájomného

-          Kontrola správnosti platieb nájomného a platieb za služby

-          Základné daňové poradenstvo a vyúčtovanie

-          Stavebný dozor a ďalšie záležitosti ....

-         Pravidelné reporty