Administratívne budovy


          V rámci facility managementu sa orientujeme na individuálnych klientov prevažne zo zahraničia, ktorým dosiaľ neboli na slovenskom trhu poskytované adekvátne služby. Poskytujeme full service nielen pre zahraničné firmy a jednotlivcov, ale čoraz častejšie aj pre zaneprázdnených tuzemcov. Naše služby zahŕňajú služby prenájmu, správu príjmov a výdavkov a samozrejme aj starostlivosť o technický stav budov a pozemkov.      


    


          Našou prioritou je vykonávať všetky služby podľa predstáv našich klientov. Prispôsobujeme takmer vždy naše štandardné služby podľa potrieb klienta s cieľom jeho spokojnosti. Ponuka našich služieb je založená na individuálnom prístupe. Našim cieľom je nielen zabezpečiť hospodárnosť, ale aj maximalizovať hodnotu.


 


Postaráme sa o dobrý technický stav vašej nehnuteľnosti, budeme vyhľadávať nájomcov, zabezpečíme právne záležitosti pri prenájme nehnuteľnosti a budeme pravidelne v kontakte s nájomcom ako aj s vlastníkom počas celej doby nájmu. Našou snahou je odbremeniť Vás a postarať sa kvalitne o Vašu nehnuteľnosť. Na základe zmluvy Vás zastupujeme pri všetkých činnostiach týkajúcich sa nehnuteľnosti (opravy, havarijné poruchy, revízie, kontakt s úradmi...). Zabezpečíme celú administratívnu, ekonomickú i prevádzkovú agendu a bezpečne uschováme dokumentáciu.


         FACILITY MANAGEMENT


 


            Vám pridelený správca bude mať na starosti všetky technické a administratívne záležitosti  spojené s Vašou nehnuteľnosťou:


 -         Vyhľadanie vhodných nájomcov a uzavretie nájomnej zmluvy


 -         Odovzdanie a spätné prevzatie nehnuteľnosti a vyhotovenie preberacieho protokolu


-          Starostlivosť o nájomcov a pravidelné kontroly nehnuteľnosti


-          Komunikácia s dodávateľmi služieb a energií


-          Inkaso nájomného, kvartálne zúčtovanie


-          Realizáciu platieb za poskytované služby (elektrina, plyn...)


-          Bežnú údržba a pravidelné revízie


-          Opravy


-          24h-poruchovú službu


-          Upratovacie služby  


-          Poistenie nehnuteľnosti


-         Komunikácia so správcovskou spoločnosťou domu


-          Kontakt s úradmi a štátnymi inštitúciami  (dane a poplatky)


-          Účtovné poradenstvo


-          Evidencia nájomcov a predpisy nájomného


-          Kontrola správnosti platieb nájomného a platieb za služby


-          Základné daňové poradenstvo a vyúčtovanie


-          Stavebný dozor a ďalšie záležitosti ....


-         Pravidelné reporty


 


               


 

Realitná kancelária je overeným partnerom www.ZoznamRealit.Sk